METVI-hanke toteutetaan ylimaakunnallisena hankkeena Etelä-Savon ja Pohjois-Savon alueella 1.7.2015 – 31.12.2017. Pohjois-Savon Litto on myöntänyt hankkeelle 60 % julkisen rahoituksen, yritysrahoitusosuus on 15 % ja loppu 25 % on Savonia-ammattikorkeakoulun oma rahoitusosuutta. 

Hanketta koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulu ja sillä ei ole muita osatoteuttajia.