Hankkeen pilotoinnit jakaantuvat kahteen osaan, laboratorio tason selvityksiin ja kentällä toteutettavaan suuremman kokoluokan koeajoon. Syksyn 2015 ja alkuvuoden 2016 aikana tehtiin laboratoriotason selvitys Savon Sellun lauhdevedelle. Laboratorion koeajoon tarkoituksena oli selvittää tarvittava lauhdeveden esikäsittely (pH:n säätö ja hivenaineiden lisääminen) ja ajoparametrit. Laboratorio laitteisto on kolmivaiheinen jatkuvatoiminen, joissa reaktoreiden tilavuus on 27 L.

Maaliskuussa 2016 kenttämittakaavan laitteisto siirrettiin pilotointi kohteeseen Sorsasaloon ja koeajo toteutetaan jatkuvatoimisena 4 kuukauden ajan, joista ensimäinen kuukausi menee prosessin ylösajoon. Kenttälaitteisto on kasattu merikontin sisään ja siinä reaktori koko on ensimmäisellä 2 m2 ja toisen vaiheen reaktorilla 1 m3.

Syksy 2016 jatkui Stora Enson RCF-sameasuodos jäteveden tutkimisella UASB-reaktoreilla. RCF-sameasuodos on kierrätyskuitulaitoksen jätevettä, joka muodostuu kun kierrätysmateriaalia kierrätetään pulpperissa ja muodostuu suodosta kiekkosuutimella. Kyseinen vesi sisältää pieniä makromolekyylejä, selluloosaa ja hemiselluloosaa, tärkkelystä ja elintarvikepakkausten materiaalia. Ominaisuksiltaan RCF-sameasuodos soveltuu biokaasun tuotantoon helposti hyvien mikrobiologisten ominaisuuksien varjossa. Laboratorion koeajoa jatkettiin aina maaliskuun 2017 loppuun. Viimeisen kahden kuukauden ajan oli koeajossa mukana lisäksi hapahko kuorimonjätevesi, jota syötettiin influentin virtaamasta ensin 10 %, sitten 20 % ja lopuksi 30 %. Kuorimon jätevesi aiheutti kuitenkin mikrobiologiasia ongelmia, joten syöttö stabiloitin influentin virtaamaan 20 %.

Maaliskuussa 2017 kenttämittakaavan laitteisto siirrettiin Varkauden Stora Enson tehtaalle ja pilotointi koostuu prosessin ylösajosta, koeajosta pelkällä RCF-sameasuodoksella ja koeajosta jossa kuorimonjätevesi on mukana. Pilotointi kestää pitkälle syksyä 2017, jonka jälkeen arvioidaan tuloksia ja kannattavuutta.