Vuonna 2013 metsäteollisuudessa muodostui jätteitä 114 500 t (kuiva-aineena), joista jäteveden puhdistamoiden lietteiden osuus oli 2 400 t, pujätteiden 700 t, tuhkan 37 200 t, siistausjätteen 5 700 t sekä soodasakka ja meesa jätteen 56 600 t. Jätteiden muodostumisessa vähenemää edeltävään vuoteen oli 22 %.