Savon Sellu Oy, Kuopio Sorsasalo:

Tehdas valmistaa suomalaisesta koivukuidusta puolikemiallista aallotuskartonkia eli flutingia. Lisä-massana käytetään aaltopahvin jalostajilta palautuvaa leikkuujätettä sekä omasta tuotannosta muodostuvaa hylkyä, yhteensä noin 5 %. Kierrätyskartongin osuus on pieni. Tehtaan tuottamaa aallotuskartonkia käytetään ensisijaisesti hedelmä- ja vihanneslaatikoiden valmistukseen sekä lujuutta vaativiin pakkauksiin, kuten koneen osien ja elektroniikan pakkaamiseen. 

Kartonkitehtaan lisäksi toiminta kattaa puunkäsittelylaitoksen kuorimoineen, puolikemiallisen sellutehtaan, voimalaitoksen, jätevedenpuhdistamon sekä kaatopaikan. Tehtaan tuotantokapasiteetti on 282 000 t/a ja vuorokausituotanto on 650 - 950 t/d, riippuen koneelle ajettavan tuotteen neliömetri-painosta.

Stora Enso Oyj, Varkaus:

Tehdas kattaa hienopaperitehtaan (tuotantolinjan muutos aaltopahviksi syksyllä 2015), johon sisältyy puunkäsittelylaitos ja sellun tuotanto kuitulinjalla, sekä sahatehtaan, jossa valmistetaan kuusisahatavaraa puuseppä- ja rakennusteollisuuden raaka-aineeksi. Hienopaperitehtaassa valmistetaan päällystämätöntä hienopaperia, kuten toimistopape-ria, kirjekuoripaperia sekä ohutta tulostuspaperia, joiden raaka-aineena käytetään oman sellutehtaan tuottamaa valkaistua koivu- ja mäntysellua. Vuoden 2013 paperintuotantokapasiteetti oli 285 000 tonnia, sellutehdas tuottaa vuosittain noin 225 000 tonnia ECF (Elementary Chlorine Free) -menetelmällä valkaistua koivu- ja mäntysellua. Sahan tuotantokapasiteetti on noin 260 000 m3.

2016 vuoden alusta on uusi kartonkilinja olut käytössä, tehdas valmistaa "pahvilaatikon sileitä pintoja" ja raaka-aine koostuu pelkästä havusellusta. Metvi-hankkeen näkökulmasta tutkittavina vesinä ovat sellun jätevedet ja puhdistamolle tuleva jätevesi.