Slovakialainen opiskelija Aleksander Grobin aloitti hankkeessa 18.1.16 harjoittelijana ja työskentelee aina kesäkuulle saakka. Aleksander työskentelee hankkeessa kahtena päivänä viikossa tehden koeajosta seuranta analyysejä, kuten rikin yhdisteiden määritäämistä ja puskurikapaiteettia. Aleksanterin työt linkittyvät suoraan Savon Sellun vedestä toteutettavaan koeajoon.

Stora Enson vesien kemiallisten ominaisuuksien selvittäminen aloitetaan tammikuun aikana opiskelijaprojektin voimin. Aiheen valitsi neljän opiskelijan tyttöryhmä ja heidän tehtävään on seurata orgaanisen aineen, rikin ja typen yhdisteiden sekä fosfaatin määrä kymmenen päivän ajan kerätyiltä sellun jätevedestä ja puhdistamolle tulevalle vedellä. Samalla kartoitetaan tilanne kummasta "linjasta" kannattaa vesi ottaa laboratorio koeajoihin.