METVI-Metsäteollisuuden jätevesien energiatehokas esikäsittely- hankkeen (1.7.2015-31.12.2017) tavoitteena on tehostaa ja tiivistää sellu- ja paperitehtaitten jätevesien käsittelyprosessia siten, että jäteveden sisältämää orgaanista kuormitusta saadaan vähennettyä entistä kustannustehokkaammin ja samalla parantaen prosessin energiahyötysuhdetta merkittävästi. Tutkimuksen kohteina ovat Savon Sellun tehdas Kuopion Sorsasalossa ja Stora Enson tehdas Varkaudessa. Jätevesiprosessin toimintaa tehostetaan kehittämällä prosessiin tulevan veden esikäsittelyä soveltaen siihen anaerobista jätevesiprosessia (UASB-teknologia: Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor) orgaanisen kuormituksen vähentämiseen. Samanaikaisesti laitteistolla saadaan tuotettua lisäksi biometaania jäteveden sisältämien orgaanisten yhdisteiden hajotessa anaerobisissa olosuhteissa mikrobiologisesti.

 

reactor flow diagram2