Metvi-hankkeen kuulumisia kirjoitellaan puolivuosittain Savoian viestintäpalvelujen ylläpitämään Blogiin:

https://blogi.savonia.fi/uuttaluomassa/

Metvi-hankkeen Stora Enson jäteveden käsittelyn laboratoriokoeajosta valmistunut opinnäytetyö:

Tekijä Antti Koskenlahti:

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/123798/Koskenlahti_Antti.pdf?sequence=1

 

Metvi-hankkeen Savon Sellun pilotoinnista valmistunut opinnäytetyö:

Tekijä Olli Torvinen

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/110241/Torvinen_Olli.pdf?sequence=1

 

Metli-hankkeen (Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä) loppuraportti:

http://portal.savonia.fi/amk/sites/default/files/pdf/tki_ja_palvelut/julkaisut/metliraportti.pdf

Metli-hankkeessa vuodostuneet opinnäytetyöt:

Metsäteollisuuden lietteiden biokaasutus biojätteen kanssa:

http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/58712/Kaivola_Anna.pdf

Pilotointi Stora Enson tehtaalla Varkaudessa:

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/86246/hynninen_pasi.pdf?sequence=1