Laskentojen toteutuksen Metvi-hankkeelle teke Savonia-ammattikorkeakoulun energiatekniikan lehtori Jukka Huttunen (DI). Laskenta suoritetaan excel-formaatissa.

Laskennan osalta perusolettemuksena on, että hiiltä ei tule massataseen sisälle muualta kuin influentista (syötteestä). Laskemalla influentin mukana tullut TOC mg/l ja kertomalla se syötteen määrällä, saadaan laskettua kokonais TOC kg/d sisään järjestelmään. Tämän jälkeen laskemalla kaasumäärän hiili komponenteittain, saadaan hiilen poistuma kaasusta. Jäljelle jää effluentin (prosessista poistuva vesi) mukana poistunut TOC sekä lietteeseen sedimentoitunut TOC.

TOC-analytikka tehdään kolmesti viikossa, jolloin laskennassa tehdään mittauspäivien väliin approksiamaatiot lineaarisovittein. Alla esimerkki kaavio yhden päivän mittausten osalta.

 

Esimerkki taselaskelmista