METVI - Metsäteollisuuden jätevesien energiatehokas esikäsittely

Suomen sellu-, paperi- ja kartonkiteollisuudessa syntyy vuosittain runsaasti erilaisia jätevesiä ja lietteitä, joiden käsittely on isohko kustannustekijä tehtaille. Mikäli jätevesien esikäsittelyä tehostettaisiin anaerobikäsittelyllä, lietteitä muodostuisi syntymäärällisesti vähemmän. Esikäsittely mahdollistaa myös muodostuvan biometaanin hyödyntämisen energian lähteenä. Metvi hanke pyrkii etsimään vastauksia prosessien tehostamiseen samalla energiaa tuottaen.

FB logo2small METVI Facebookissa